Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Inauguracja działalności Fundacji imienia Janusza Kurtyki

W dniu 17 października 2016 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Fundacji im. Janusza Kurtyki.

 

Inauguracja przybrała formę konferencji pt. Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu połączonej z dyskusją zaproszonych gości i reprezentantów środowisk.

 

Prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w panelu „Jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona polityka historyczna w zakresie publikacji naukowych i popularnonaukowych na rynkach zagranicznych?”

 

Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się nad czterema problemami. Najważniejszym z nich było zagadnienie prowadzenia polityki historycznej w zakresie publikacji naukowych i popularnonaukowych na rynkach zagranicznych. Kwestia ta jest o tyle niebagatelna, że obecnie brakuje na nich opracowań, które w językach kongresowych mogą dostarczyć badaczom z innych krajów wiedzy na temat stanowiska polskiej nauki względem szeregu spraw dotyczących naszej przeszłości. Kolejnym tematem było omówienie sukcesów międzynarodowych polskiej polityki historycznej – tych, które należy docenić po to, by znaleźć w nich źródło inspiracji dla przyszłych dokonań na tym polu. Istotny był również trzeci problem, a mianowicie: co w polskiej historii interesuje odbiorcę z zagranicy. Ostatnią kwestią, którą poruszyli uczestnicy, były aspekty prawne polityki historycznej. Praktycy prowadzący sprawy sądowe w przedmiotowej materii przybliżyli słuchaczom problematykę wiążącą się z tym zagadnieniem.

 

Profesor Krasnodębski podkreślił, że na świecie mamy do czynienia z tendencyjnym prezentowaniem polskiej historii, choćby w przypadku takich zagadnień, jak kwestia wysiedlenia Niemców czy też Jedwabnego. „Nas widzi się tak jak księżyc, widzi się tylko jedną stronę, tej drugiej nie ma” – powiedział profesor Krasnodębski.

 

Konferencja stanowiła krok naprzód w poszukiwaniu źródeł sukcesu w prowadzeniu polityki historycznej na arenie międzynarodowej. Wielość zaproszonych środowisk gwarantowała merytoryczną dyskusję oraz konstruktywną wymianę myśli.

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia