Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Życiorys

 

Uniwersytet w Bremie, Niemcy
Instytut Nauk Politycznych

Akademia Ignatianum w Krakowie
Instytut Politologii

 

DANE PERSONALNE:

Data urodzenia: 11.04.1953, Choszczno, Polska

UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY:

1995 niemiecka nominacja na profesora przez Prezydenta Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema
1991 habilitacja, Uniwersytet Warszawski
1984 doktorat z socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
1976 magisterium, socjologia, Uniwersytet Warszawski

ZATRUDNIENIE:

2011- Akademia Ignatianum, prof. ndz.
1995- Universytet w Bremie, profesor
2001-2011 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. ndz
1995-1997 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
1994 -1995 Uniwersytet w Bremie, profesor (zatrudnienie czasowe)
1992-1993 Uniwersytet w Bremie, profesura gościnna (Historia Kultury Europy Wschodniej i Środkowej)
1991-1992 Uniwersytecie w Kassel, profesor socjologii (zatrudnienie czasowe)
1975 – 1991 Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, asystent, starszy asystent, adiunkt,

PROFESURY GOŚCINNE:

2006-2007 distinguished visiting professor, Columbia University, Nowy Jork, USA
2003-2004 ordinary visiting professor , The Catholic University of America, Faculty of Sociology
1998-1999 ordinary visiting professor, the Catholic University of America, Faculty of Sociology

FUNKCJE UNIWERSYTECKIE:

1998 -2009 kierownik Seminar für Ost- und Mitteleuropäische Studien, Uniwersytet w Bremie
1997-2008 kierownik interdyscyplinarnych studiów Kultury Polskiej, Uniwersytet w Bremie

WYKSZTAŁCENIE

1979-81 studia w zakresie filozofii społecznej, Ruhr-Universität w Bochum, RFN
1976 magisterium z socjologii, Uniwersytet Warszawski
1972-76 studia na Wydziale Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

UPRAWIANE DZIEDZINY

o socjologia (teorie socjologiczne)

o filozofia społeczna (fenomenologia, szkoła frankfurcka)

o filozofia polityczna (liberalizm polityczny, konserwatyzm)

o politologia (integracja europejska, stosunki polsko-niemieckie, studia niemcoznawcze)

GRANTY, PROJEKTY BADAWCZE:

2013 udział w projekcie Jean Monnet Center, Uniwersytet w Bremie: More Europe. Thinking beyond the crisis in international dialogue.
2003 -2006 „Dyskursy historyczne a kultura polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej, 3 letni projekt badawczy finansowany przez Volkswagen-Stiftung (kierownictwo)
2000-2001 Polsko-niemiecki projekt „Tradycja dla demokracji” we współpracy z IFiS PAN
2000 badania nad obrazem Polaków w Niemczech finansowane przez Federalne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa (realizacja wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych)
1999 Polsko-niemiecki projekt na temat demokracji lokalnych (kierownictwo) – Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Bremeński)
1998-2001 3-letni projekt “Polska migracja do Niemiec” (kierownictwo)
1997-1998 międzynarodowy projekt “Nowe elity gospodarcze w Europie Wschodniej” (Warszawa, Praga, Budapeszt, Brema), kierownik niemieckiej grupy badawczej
1986-1987 Florian Znaniecki i jego teoria socjologiczna, na Uniwersytecie w Bielefeld
1985-1986 „Intelektualiści a polityka” ( Institut für Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń)

UCZESTNICTWO W ORGANIZACJACH, STOWARZYSZENIACH

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne – do 2000 r.
 • Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Sekcja Europy Wschodniej
 • International Sociological Institute, International Sociological Association.
 • Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung
 • Członek założyciel i członek Rady Helmuth- Plessner-Gesellschaft, Niemcy
 • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Niemcy

STYPENDIA I POBYTY NAUKOWE:

2001 pobyt badawczy w Institute of European Studies at Cornell University, USA
1991 pobyt badawczy w Clare Hall, Cambridge, Wielka Brytania
1989 pobyt badawczy w Nuffield-College, Oxford, Wielka Brytania
1985 pobyt badawczy w Anglii, Oxford i Londyn, Wielka Brytania
1987-1986 pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bielefeld, RFN
1980-1981 stypendium Fundacji im. Fritza Thyssena, RFN
1993-1994 “visiting research fellow” w Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Wielka Brytania
1985-1986 “visiting fellow” w Instytucie Nauk o Człowieku, Wiedeń, Austria
1990-1991 stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung, Niemcy

Dydaktyka

2013 Princeton University, pobyt badawczy, wykłady gościnne
2006-2007 Columbia University, School of Public and International Affairs, Nowy Jork, USA
2003 The Catholic University of America, kurs „Social Problems”
2001- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – seminaria i wykłady z socjologii i filozofii społecznej
1992 – Uniwersytet Bremeński, wykłady i seminaria z socjologii, filozofii i historii polskiej kultury; ( tym czasie m.in dwa doktoraty, liczne prace magisterskie i licencjackie)
1991-92 Uniwersytet w Kassel – wykłady i seminaria z socjologii
1991-93 The Catholic University of America, seminarium dla doktorantów
1976-90 Uniwersytet Warszawski zajęcia z teorii socjologicznej i filozofii społecznej

Doświadczenie w kształceniu kadry naukowej

 • promotor doktoratów na Uniwersytecie Bremeńskim
 • recenzje doktorantów – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski
 • recenzje habilitacji – Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • recenzje projektów badawczych i prac naukowych dla Polskiej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Volkswagena i The Swiss National Science Foundation

Nagrody

 • Nominacja do nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2005 i 2010
 • Nominacja do nagrody im Józefa Mackiewicza 2007 za książkę „Drzemka rozsądnych”
 • Dyplom uznania od Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddział New Jersey 2007
 • Nagroda im. Stanisława Ossowskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne –1984

Uczestnictwo w radach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach

 • Przewodniczący Rady Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie – od 2017
 • Przewodniczący Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu – od 2016
 • Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego– od 2011
 • Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej – od 2011
 • Narodowa Rada Rozwoju – 2010
 • Rada Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – 2007-2010, ponownie od 2015
 • Rada Służby Publicznej – 2007-2009
 • Przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 2006-2008
 • Rada Patronacka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera Krakow – od 2003
 • Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego – do 2006 r.
 • Członek jury Hannah-Arendt- Preis – 2003-2007
 • Rada Naukowa Helmuth-Plessner-Gesellschaft do 2006 r., i ponownie od 2011 r.
 • Komitet Socjologiczny Polskiej Akademii Nauk, 1999-2007, 2011-
 • Rada Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bremie, od 1998
 • Rada Naukowa Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet w Pradze, od 1994

Uczestnictwo w redakcjach czasopism

 • Polish Sociological Review (2003-2007)
 • Ius et Lex
 • Przegląd Fenomenologiczny
 • Problemy socjologiczne (bułgarskie czasopismo socjologiczne)
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne (recenzent)
Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia