Prof. Zdzisław Krasnodębski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie

Biurokracja, szara strefa i uprzywilejowana pozycja zachodnich, wielkich koncernów to główne bariery dla rozwoju małych i średnich firm w Polsce. Receptę na bolączki polskiego biznesu przedstawili europosłowie prof. Zdzisław Krasnodębski, Anthea McIntyre i Emilian Pavel.
 
Już od lat toczy się debata, jak sprawić, by potencjał naukowy wykorzystywać w polskiej gospodarce. Byśmy nie tylko wzmacniali te dziedziny przemysłu, w których już jesteśmy mocni, ale dbali o rozwój małych i średnich firm mających nowatorskie pomysły.
 
22 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja, która określiła, jakie są główne wyzwania i bariery dla rozwoju małych i średnich firm w Polsce. – Europejska struktura gospodarcza opiera się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorstwach, które są źródłem nowych miejsc pracy i motorem europejskiej gospodarki – zaznaczył prof. Zdzisław Krasnodębski podczas konferencji „Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie (MŚP). Studenci i start-upy w Polsce.”
 
I dodał, że w ostatniej dekadzie małe i średnie przedsiębiorstwa utworzyły 85 proc. miejsc pracy w Europie. W 2015 r. małe firmy przyczyniły się do 71 proc. wzrostu zatrudnienia w branżach niezwiązanych z sektorem finansowym. Zatem powinny być punktem odniesienia, jeśli chodzi o kształtowanie polityki przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, oraz należy poczynić wszelkie niezbędne kroki, by zwiększyć potencjał tworzenia miejsc pracy w tym sektorze.
 
Więcej: http://telewizjarepublika.pl/Wyzwania-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-i-w-europie,patronaty,3931.html#.V5dfe7iyOkq

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia