Prof. Zdzisław Krasnodębski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Krasnodębski: niebawem pierwszy akt legislacyjny unii energetycznej

Krasnodębski, koordynator grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, był sprawozdawcą projektu. Jak wyjaśnił, nowe rozwiązanie spowoduje zwiększenie kontroli energetycznych umów międzyrządowych między państwami unijnymi a krajami trzecimi.
 
Będzie bowiem istniał wymóg, by każda taka umowa – jeszcze przed zawarciem – została notyfikowana przez KE. Dotąd państwa informowały Komisję już po zawarciu umowy, i nawet jeśli okazywało się, że były w niej zapisy niezgodne z unijnymi zasadami, nie można było już niczego zrobić.
 
Jak powiedział PAP europoseł, takich umów było 19. Zdaniem Krasnodębskiego, nowe przepisy są “daleko idące i rzeczywiście umożliwią Komisji ingerencję w takie umowy”. Z drugiej strony europoseł przyznaje, że niektóre państwa – jak np. Francja – początkowo były przeciwne pewnym zapisom. Część chciała np. zawęzić ich działanie jedynie do gazu. Jednak – jak zaznaczył – wszystko jest już uzgodnione i wszystkie grupy polityczne w PE nowe rozwiązania popierają.
 
Prof. Zdzisław Krasnodębski zwrócił uwagę na procedowany obecnie akt legislacyjny, którego sprawozdawcą jest inny Polak, prof. Jerzy Buzek. Jak powiedział, projekt ten jest na poziomie tzw. trilogu, czyli dyskusji między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską a Radą Europy. “Tu są jednak jeszcze mocniejsze opory” – powiedział Krasnodębski. Jego zdaniem, gdyby udało się przeforsować te zmiany Komisja zyskałaby jeszcze większą kontrolę nad przestrzeganiem zasad europejskiej solidarności energetycznej.
 
Cała wypowiedź dostępna pod adresem: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ue/krasnodebski-niebawem-pierwszy-akt-legislacyjny-unii-energetycznej/l6fcbv

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia