Prof. Zdzisław Krasnodębski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Zdzisław Krasnodębski o potencjale MŚP wobec walki z bezrobociem

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła się debata na temat projektu sprawozdania pt.:”Jak najlepiej wykorzystać potencjał małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy?”, którego autorem jest europoseł PiS, profesor Zdzisław Krasnodębski.
 
Autor sprawozdania zauważa, że liczba bezrobotnych w UE utrzymuje się na bezprecedensowo wysokim poziomie. To 23 mln osób w 2015 r., z czego 4,5 mln to ludzie młodzi (mężczyźni i kobiety), którzy nie skończyli 25. roku życia i pozostają bez pracy i bez edukacji. Kolejnym problemem jest ostatni napływ setek tysięcy imigrantów, który stanowi kolejne gigantyczne wyzwanie społeczne, ponieważ potrzeba coraz większej liczby miejsc pracy, aby prawdziwie zintegrować ludzi, którzy osiadają w Europie.
 
Europejska struktura gospodarcza opiera się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorstwach, które są źródłem nowych miejsc pracy i motorem europejskiej gospodarki” – powiedział Zdzisław Krasnodębski. W ostatniej dekadzie MŚP utworzyły 85% miejsc pracy w Europie. W 2015 r. małe firmy przyczyniły się do 71% wzrostu zatrudnienia w branżach niezwiązanych z sektorem finansowym. Zatem, jak dodał Sprawozdawca, „MŚP powinny być punktem odniesienia, jeśli chodzi o kształtowanie polityki przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, oraz należy poczynić wszelkie niezbędne kroki, by zwiększyć potencjał tworzenia miejsc pracy w tym sektorze.
 
Więcej: http://wpolityce.pl/polityka/289590-zdzislaw-krasnodebski-o-potencjale-msp-wobec-walki-z-bezrobociem

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia