Prof. Zdzisław Krasnodębski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Krasnodębski: Polityka klimatyczna musi zmniejszać emisję CO2, ale i pilnować niskich cen energii

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się nieformalne spotkanie posłów Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) dotyczące efektywności systemu ETS i przyszłości mechanizmów kompensacyjnych.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. Zdzisław Krasnodębski (koordynator Grupy EKR w Komisji ITRE), Dan Nica (S&D), Jerzy Buzek i Karl-Heinz Florenz (EPL) jak również Hans ten Berge (sekretarz generalny Eurelectric), a także Dyrektor Generalny DG CLIMA Jos Delbeke. Współorganizatorem wydarzenia był Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

 

W czasie spotkania prof. Krasnodębski podkreślał, że punkt wyjścia dla Polski i innych krajów UE w sprawie modernizacji sektora energetycznego znacząco się różni. „Głównym surowcem energetycznym dla Polski jest węgiel. Należy podkreślić w tym miejscu, że Polska podjęła starania na rzecz redukcji emisji – od 1988 roku Polsce udało się obniżyć koncentrację CO2 o 30% bez uszczerbku na PKB, który w tym okresie wzrósł siedmiokrotnie” – wskazywał europoseł PiS.

 

Prof. Krasnodębski zaznaczył, że to właśnie m.in. dzięki wkładowi nowych państw członkowskich Wspólnota będzie w stanie osiągnąć przyjęte przez siebie założenia w zakresie redukcji emisji CO2 do 2020 roku. „Udało się to osiągnąć mimo niefunkcjonującego ETS, który w ostatnich latach nie zachęcał do inwestycji w technologie niskoemisyjne” – mówił prof. Krasnodębski. Europoseł PiS zaznaczył, że przed ETS stoi niebywale trudne zadanie pogodzenia celów w zakresie klimatu, energii i przemysłu. „Wszystkie polityki powinny być komplementarne, co oznacza, że należy uwzględnić także wszystkich pracowników wymienionych wyżej sektorów. W Polsce tylko w branży energetycznej zatrudnionych jest ok. 300 tys. osób. Biorąc pod uwagę pracowników wraz z rodzinami, unijna polityka w zakresie klimatu tylko w Polsce dotyka ok. 1 miliona osób” – wskazywał prof. Krasnodębski.

 

Europoseł PiS zwrócił w tym miejscu uwagę na społeczny wymiar prowadzonej polityki. „W Polsce koszt rachunku za energię stanowi 10% budżetu przeciętnego gospodarstwa domowego. W Niemczech jest to 4-5%. ETS powinien zatem nie tylko pobudzać inwestycje niskoemisyjne, ale przede wszystkim zapobiegać wzrostowi cen energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Państw tego regionu po prostu nie stać na dalsze podwyżki cen energii, które mogą doprowadzić do ubóstwa energetycznego” – przekonywał prof. Krasnodębski.

 

Źródło: http://biznesalert.pl/krasnodebski-polityka-klimatyczna-musi-zmniejszac-emisje-co2-ale-i-pilnowac-niskich-cen-energii/

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia