Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Konferencja Niezłomność jednostki – trwałość wspólnoty

„Zapraszam serdecznie do Przemyśla, gdzie odbędzie się konferencja pod tytułem „Niezłomność jednostki – trwałość wspólnot. Konferencja będzie poświęcona kwestiom trwania wspólnot, wspólnot etnicznych, wspólnot religijnych, mimo wszystkich przemian historycznych oraz niezłomności jednostek. Będziemy pokazywać sylwetki, które pełnią charakter wzoru osobowego, które dla tych wspólnot odgrywały wielką role. Konferencja jest międzynarodowa, bardzo wielu wybitnych specjalistów i gości. Serdecznie zapraszam.”

Prof. Zdzisław Krasnodębski

 

20 i 21 października w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Niezłomność jednostki – trwałość wspólnoty”. Głównym tematem rozważań europejskich intelektualistów będą idee tworzące ludzi, wspólnoty i światy Historia zna wiele przypadków silnych i wytrwałych jednostek, które, dzięki osobistemu przywiązaniu do idei i trwaniu przy swoich racjach, odegrały kluczową rolę dla narodzin czy też przetrwania wspólnot tak religijnych, jak i świeckich. Najwcześniejsze ślady przywiązania jednostek do idei i wynikającej z niego niezłomności można znaleźć w Dziejach Apostolskich, gdy mowa o życiu duchowym pierwszego Kościoła jerozolimskiego. Jego wiernych przedstawiono jako przykład wspólnoty powstałej wokół wartości płynących z nauki apostołów. Dzieje Apostolskie nadają im miano proskarterountes – to jest oddanych głoszeniu apostolskiego nauczania, co miało stanowić świadectwo jego prawdziwości. Pochodzący z greki przymiotnik proskarterountes, będący zbitką słów pros, czyli „w kierunku”, oraz karteros, co znaczy „silny”, dosłowne oznacza „który jest silny w kierunku”. Terminem tym określano osoby, które niezmiennie trwają w dążeniu do czegoś.

Współcześni proskarterountes kryją się pod wieloma postaciami: mogą być aktywistami walczącymi z bronią w ręku, jak Michael Collins, czy może wręcz przeciwnie, orędownikami biernego oporu, niczym Nelson Mandela, lub też, za przykładem św. Maksymiliana Kolbe, męczennikami, którzy nawet w warunkach życia w obozie koncentracyjnym pozostali wierni głoszonej przez siebie nauce i trwali w jej propagowaniu. Jako przykład właściwych postaw oraz ucieleśnienie fundamentalnych wartości będących spoiwem danej wspólnoty, wymienione postacie historyczne były niezwykle ważne nie tylko dla sobie współczesnych członków danej grupy, lecz również dla kolejnych pokoleń do niej należących.

Konferencja odbywa się w ramach Festiwalu Kultur Rzeczpospolitej Rzeczpospolitej organizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Organizatorami konferencji są Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej

Program Konferencji oraz wydarzeń towarzyszących

20 października 2018
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – Plac płk. Berka Joselewicza 1
9:30 Otwarcie konferencji
10:00 Sesja I: Wspólnota jako przestrzeń wartości
11:45 Przerwa kawowa
12:15 Zwiedzanie Muzeum
13:30 Obiad
14:30 Sesja II: Wzory osobowe i tożsamość zbiorowa
16:15 Przerwa kawowa
16:45 Otwarcie wystawy pt. „Historia Żydów przemyskich”

21 październik
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – Plac płk. Berka Joselewicza 1
10:30 Sesja III: Budowa, trwanie i charakter wspólnoty
13:00 Obiad
14:30 Odsłonięcie tablicy poświęconej Leonardowi Tarnawskiemu (Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Stanisława Konarskiego 9)

Uczestnicy:
prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Wicepremier Piotr Gliński, prof. dr hab. Ryszard Legutko, prof. UR dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UŚ dr hab. Piotr Wróblewski, dr Mariusz Krzysztofiński, prof. UJ dr hab. Andrzej Zięba, prof. dr Martin Pekár, Maciej Łopiński, prof. dr Michael Moser, prof. UWr dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. dr Paul Robert Magocsi, FRSC, prof. dr hab. Ryszard Radzik

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia