Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Porozumienie ws. międzyrządowych umów gazowych

Negocjatorzy państw członkowskich i PE uzgodnili w środę przepisy dotyczące przejrzystości międzyrządowych umów energetycznych. Porozumienia, zanim zostaną podpisane, będą sprawdzane przez KE pod kątem tego, czy nie zawierają klauzul sprzecznych z prawem UE.

 

Sprawozdawcą odpowiedzialnym był prof. Zdzisław Krasnodębski.

 

Przegląd będzie obejmował umowy dotyczące dostaw gazu i ropy naftowej. Parlament Europejski chciał szerszego podejścia, obejmującego też inne surowce i energię elektryczną, ale nie udało mu się przekonać do tego przedstawicieli Rady UE.

 

Na regulacjach dotyczących wglądu KE w umowy międzyrządowe szczególnie zależało Polsce, bo dotychczasowe podejście przewidujące przeglądanie przez KE porozumień dopiero po ich podpisaniu nie sprawdziło się. Było to wykorzystywane przez Rosję, która narzucała słabszym partnerom swoje warunki.

 

Tekst rozporządzenia IGA musi jeszcze być formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE. Później będzie mógł zostać opublikowany w dzienniku ustaw UE.

 

Więcej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4311_en.htm

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia