Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Parlament Europejski na temat wdrażania standardu 5G oraz znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego w UE

W pierwszym dniu odbywającej się w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie debatowali na temat znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Unii Europejskiej oraz przyszłości sieci komórkowej w standardzie 5G. W dyskusji wzięli udział europosłowie Prawa i Sprawiedliwości: autor opinii Komisji Transportu i Turystyki Kosma Złotowski oraz koordynator Grupy EKR w Komisji Badań, Przemysłu i Energii prof. Zdzisław Krasnodębski.

 

Kosma Złotowski zaznaczył, że Komisja TRAN przywiązuje ogromną wagę do rozwoju sieci komórkowej w standardzie 5G, która jest kluczowa w procesie budowania bezpiecznego, zintegrowanego i nowoczesnego systemu usług transportowych i turystycznych w Unii Europejskiej.
 
„Bez zapewnienia powszechnego dostępu do szybkich i stabilnych połączeń internetowych w tym standardzie nie będziemy mogli mówić o rozwoju w takich obszarach jak mobilność autonomiczna, zintegrowany europejski system biletowy czy automatyczne systemy powiadamiana o zdarzeniach drogowych” – mówił europoseł PiS.
 
Złotowski przestrzegł przed ignorowaniem dysproporcji, jakie występują między różnymi państwami członkowskimi, jeśli chodzi o poziom zaawansowania we wdrażaniu technologii niezbędnych w upowszechnianiu dostępu do sieci w standardzie 5G. „Niestety zauważamy duże różnice w procesie budowy odpowiedniej infrastruktury sieciowej między państwami członkowskimi oraz między poszczególnymi regionami. Szczególnie poszkodowane są tu trudnodostępne regiony górskie oraz regiony peryferyjne” – powiedział autor opinii Komisji Transportu i Turystyki w tej sprawie.
 
Kosma Złotowski zwracał uwagę na konieczność zwiększenia nakładów na inwestycje w tym obszarze w kolejnej perspektywie budżetowej. „Kolejne wieloletnie ramy finansowe i polityka spójności muszą w większym stopniu uwzględniać potrzeby wszystkich branż, których rozwój zależy dzisiaj od dostępu do szerokopasmowego Internetu” – zakończył swoje wystąpienie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
 
Prof. Zdzisław Krasnodębski podkreślił w swoim wystąpieniu, że proces cyfryzacji gospodarki stanowi ogromną szanse na reindustrializację Europy, o której tak wiele mówi się w Unii Europejskiej. „Ponieważ cyfrowa rewolucja zmienia układ sił, daje przewagę gospodarkom o dużych zasobach kadry inżynieryjno-informatycznej, a znaczenie niskich kosztów pracy będzie maleć Europa ma szansę na odzyskanie sporej części produkcji z tanich rynków azjatyckich” – mówił Krasnodębski.
 
Zdaniem profesora nie można jednak zapominać o zróżnicowaniu wewnątrz Europy i o tym, że rewolucja cyfrowa jest też szansą na zmniejszenie różnic między różnymi regionami. „Musimy tę szansę umieć wykorzystać, gdyż w przeciwnym przypadku istniejące nierówności się raczej pogłębią. Już teraz trzeba podejmować działania, które temu zapobiegną” – mówił koordynator Grupy EKR w Komisji Badań, Przemysłu i Energii.
 
Odnosząc się do słów Reinharda Bütikofera określającego cyfryzację mianem nowej rewolucji przemysłowej, prof. Zdzisław Krasnodębski przypomniał, że skutki pierwszej rewolucji przemysłowej nie były dla wszystkich korzystne. „Pierwsza rewolucja przemysłowa trwale podzieliła Europę, ze wszystkimi politycznymi i gospodarczymi konsekwencjami tego podziału. My powinniśmy działać tak, by taki podział nie pojawił się w tej rewolucji cyfrowej” – powiedział prof. Krasnodębski.
 

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia