Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Spotkanie eksperckie – firmy rodzinne w Polsce i Europie

20 kwietnia 2015 r. w kawiarni A. Blikle przy ul. Nowy Świat w Warszawie miało miejsce spotkanie eksperckie zorganizowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego i dr Justynę Schulz, eksperta europosła ds. społecznych i gospodarczych.
 
Prof. Zdzisław Krasnodębski jest sprawozdawcą opinii w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie (dokument powstaje w ramach Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim). W celu przygotowania opinii, która najlepiej odzwierciedli oczekiwania polskich firm rodzinnych prof. Z. Krasnodębski zaprosił do dyskusji przedstawicieli podmiotów, które je w Polsce integrują, edukują i promują. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR): prof. Andrzej Jacek Blikle, Ewa Kubel, Jarosław Chołodecki, Tomasz Budziak; Fundacji Instytut Biznesu Rodzinnego (IBR):  dr Ewa Więcek-Janka, Dariusz Szulc, Łukasz Tylczyński, Łukasz Martyniec; , ks. Grzegorz Piątek z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Leszek i Adam Sosnowscy z Wydawnictwa Biały Kruk i Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE przygotowuje opinię w omawianej sprawie dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w której powstanie sprawozdanie. Następnie europarlamentarzyści będą głosować nad rezolucją skierowaną do Komisji Europejskiej w zakresie ułatwienia działalności firmom rodzinnym w Europie. Rezolucja ma stanowić również cenną wskazówkę dla władz ustawodawczych i urzędów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
Podczas spotkania poruszono wiele istotnych dla firm rodzinnych zagadnień. Jednym z nich jest „sukcesja”, czyli przekazywanie biznesu rodzinnego kolejnym pokoleniom i trwałe dysponowanie majątkiem firmy w ramach rodziny. Przedstawiciele firm postulują, aby przepisy prawa były czytelne i ułatwiały proces sukcesji. Polscy przedsiębiorcy na tle ich odpowiedników z innych państw członkowskich UE są w dość korzystnej sytuacji, bowiem od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje ulga w podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że przy zachowaniu odpowiednich procedur przekazywanie majątku w drodze darowizny lub spadku jest zwolnione z podatku. Jest jednak wiele innych kwestii prawnych, które wymagają nowego spojrzenia. Sukcesja jest procesem niezwykle złożonym, spotykają się tam bowiem przepisy z rożnych dziedzin prawa, które nie zawsze są spójne. Także ostatnie zmiany w prawie spadkowym, takie jak np. zapis windykacyjny przy dziedziczeniu jednoosobowej firmy, rodzą wiele problemów praktycznych. Przejęcie rodzinnego majątku wymaga także odpowiedniego przygotowania dzieci i rodziców i jest złożonym procesem, często trwającym wiele lat.
 
Dużym wyzwaniem dla firm rodzinnych jest zachowanie harmonii między życiem prywatnym i zawodowym. Ważne są też relacje między pracownikami i rodziną właścicieli firm.
 
Podczas spotkania podkreślono, że firmy rodzinne, głównie z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), są istotnym wytwórcą produktu krajowego brutto (PKB) i pracodawcą dla wielu milionów obywateli w Polsce. Zastanawiano się nad rozwiązaniami, które zapewniłyby lepszy dostęp do finansowania, umożliwiający rozwój firmom rodzinnym a także innym przedsiębiorcom z sektora MSP. Przedstawiciele firm rodzinnych wnioskowali o otoczenie szczególną ochroną małych podmiotów, które zazwyczaj nie posiadają instrumentów i zaplecza do obrony przed dużymi korporacjami. Przykładem może być rywalizacja na rynku między dużymi hipermarketami i małymi sklepami.
 
Podkreślono także, że ważną rolę pełnią badania na temat firm rodzinnych i postulowano konieczność wypracowania definicji firmy rodzinnej, która umożliwi identyfikację potrzeb tego rodzaju przedsiębiorstw. Należy pamiętać nie tylko o małych firmach rodzinnych, ale także o dużych podmiotach rodzinnych, które wnoszą cenne wartości do europejskiego modelu kapitalizmu. Komisja Europejska w 2009 roku opublikowała raport grupy ekspertów, w którym m.in. informowała , że ponad 60% wszystkich europejskich przedsiębiorstw stanowią firmy rodzinne, które zapewniają od 40 do 50% miejsc pracy w sektorze prywatnym. Ważne jest, aby badania na ten temat były kontynuowane w celu uzyskania precyzyjnych i aktualnych danych.
 
Zaznaczono, że ze względu na szczególne wartości, które reprezentują firmy rodzinne i fakt, iż dla tych podmiotów zazwyczaj zysk jest środkiem do realizacji długotrwałych celów, a nie celem samym w sobie należy je wspierać.
 
Uczestnicy spotkania wyrazili chęć prowadzenia dalszego dialogu i wzajemnego wsparcia.
 
Projekt omawianej opinii jest dostępny na stronie internetowej PE: Opinia w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia