Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Prof. Z. Krasnodębski członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

9 grudnia 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych powołał prof. Zdzisława Krasnodębskiego w skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest jednym z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, PISM zapewnia wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych.
 
W skład Rady Instytutu wchodzi 12 członków powoływanych spośród osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy lub doświadczeniem w zakresie spraw międzynarodowych.

 

Skład Rady PISM
 
Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
Prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 
Jerzy Koźmiński
, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 
Prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Uniwersytet w Bremie (Niemcy)
 
Prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, kierownik Katedry Amerykanistyki, Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Dr Jan Parys, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 
Prof. dr hab. Aleksander Stępkowski, podsekretarz stanu ds. prawnych, traktatowych oraz praw człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP
 
Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 
Dr Wojciech Zajączkowski, dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 
Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP, kierownik Zakładu Interesów Grupowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 

Skan_20151221

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia