Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Polskie firmy rodzinne w Parlamencie Europejskim

Z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego 14 października 2015 odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona szansom i wyzwaniom, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa rodzinne. Spotkanie w Parlamencie Europejskim było dobrą okazją do nawiązania dialogu między przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej i reprezentantami środowisk skupiających firmy rodzinne w Polsce.

 

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali wagę przedsiębiorstw rodzinnych dla współczesnego rynku. Wskazywano, że firmy rodzinne to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które generują 19 milionów miejsc pracy w Europie i stanowią ponad 40% sektora prywatnego.

Brytyjska europoseł Anthea McIntyre z grupy EKR wskazywała na trzy główne cele, do których powinny zmierzać działania unijne w kontekście ułatwienia działalności firmom rodzinnym:
1) uwzględniać przy stanowieniu nowego prawa jego wpływ na działalność firm rodzinnych i MŚP;
2) wspierać naukę przedsiębiorczości w szkołach;
3) respektować prawa państw członkowskich do regulowania rynku (zasada subsydiarności);
 
Prof. Z. Krasnodębski zwrócił w tym kontekście uwagę na nierówne zasady konkurencji. „Zachodnie, duże korporacje unikają płacenia podatków, czego przykładem jest afera Luxleaks, podczas gdy rodzinne przedsiębiorstwa płacą podatki na rzecz lokalnych społeczności” – mówił europoseł PiS.
 
Patrick Gibbels, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Małych Przedsiębiorstw zauważył, iż do tej pory nie powstała dokładna definicja biznesu rodzinnego, co utrudnia dopasowanie programów doradczych dla tych podmiotów. Gibbels wskazywał również na istotną rolę Komisji Europejskiej w kontekście tworzenia regulacji wspierających sektor MŚP.
 
Apostolos Ioakimidis, reprezentujący na spotkaniu Komisję Europejską (KE) zaznaczył, że KE podjęła już działania w sprawie formułowania zaleceń dla przyjaznego prawa podatkowego dla sektora MŚP oraz ustanowienia punktu kontaktowego dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw.
Przedstawiciel KE stwierdził, że „program ERASMUS + został wzbogacony o możliwości stypendialne dla młodych przedsiębiorców chcących zdobywać doświadczenia poza granicą swojego kraju, natomiast dla kobiet zajmujących się prowadzeniem MŚP powstaje specjalna platforma informacyjno-networkingowa”. A. Ioakimidis dodał, że choć rynek MŚP nie został dotąd zbadany statystycznie, to podjęte zostały kroki na rzecz pozyskania informacji w tym zakresie.
 
Niemiecka europoseł Angelika Niebler z grupy EPL, autorka sprawozdania w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie, w swoim wystąpieniu potwierdziła, iż temat firm rodzinnych jest zbyt rzadko podnoszony na forum instytucji unijnych. Odpowiadając na pytania uczestników konferencji, posłanka wskazywała na niemieckie przykłady podejścia do tego rodzaju przedsiębiorstw, które są szczególnie wspierane poprzez sieć banków spółdzielczych i kas oszczędnościowych. Do dwóch najważniejszych problemów, z którymi borykają się firmy rodzinne A. Niebler zaliczyła kwestię dziedziczenia i opodatkowania firm.
 
O oczekiwaniach i wyzwaniach przed jakimi stoją polskie firmy rodzinne opowiadali przedstawiciele instytucji związanych z przedsiębiorczością rodzinną, naukowcy i społecznicy. W trakcie wystąpień i dyskusji prezentowali swoje opinie, wyniki badań i propozycje dotyczące bardzo istotnych spraw dla firm rodzinnych, takich jak ujednolicenie pojęcia „przedsiębiorstwo rodzinne” i określenie liczebności firm rodzinnych w Europie (wystąpienie Ewy Więcek-Janki, Instytut Biznesu Rodzinnego), działań podejmowanych dla rozwoju firm rodzinnych i realizowanych strategii sukcesyjnych (wystąpienie Łukasza Tylczyńskiego, Instytut Biznesu Rodzinnego), rozwiązań legislacyjnych, utrzymania i tworzenia marek rodzinnych (wystąpienie Ewy Kubel i Tomasza Budziaka, Inicjatywa Firm Rodzinnych) oraz problemów z jakimi firmy rodzinne borykają się na rynkach lokalnych i międzynarodowych (wystąpienie Bożeny Damasiewicz i Piotra Błąkały, Fundacja Pomyśl o Przyszłości).
 
Łukasz Tylczyński i Ewa Więcek-Janka z Instytutu Biznesu Rodzinnego potwierdzili istniejący problem dopasowania programów wspierających firmy rodzinne, który wynika z braku precyzyjnej definicji firm rodzinnych. Przedstawiciele Instytutu Biznesu Rodzinnego omówili również wyniki badań, które ukazują problem z dziedziczeniem MŚP w Polsce. Przedstawiciele firmy Fakro, Piotr Błąkała i Bożena Damasiewicz, którzy reprezentowali równocześnie Fundację Pomyśl o Przyszłości, pokazali na przykładzie branży okiennej, jak ambiwalentna może być definicja MŚP. Podczas gdy w skali europejskiej firmę Fakro można zaliczyć do kategorii MŚP, w skali krajowej Fakro należy do kategorii największych polskich podmiotów ekonomicznych. Ewa Kubel i Tomasz Budziak ze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przedstawili działania, które podejmuje stowarzyszenie w celu zorganizowania reprezentacji interesów tego środowiska.
W trakcie wymiany opinii uczestnicy konferencji zwrócili uwagę między innymi na zagrożenia dla polskiej małej przedsiębiorczości wynikające z ekspansji sklepów wielkopowierzchniowych.
 
Podczas konferencji miało też miejsce wystąpienie księdza profesora Krzysztofa Kietlińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat etyki w biznesie na podstawie reguł zakonnych.
 
Pierwsze spotkanie prof. Zdzisława Krasnodębskiego z przedstawicielami podmiotów, które integrują w Polsce środowiska firm rodzinnych miało miejsce w kwietniu 2015 roku w Warszawie. Rozmawiano wówczas o opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie.
 

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia