Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Konkurs dla uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Brukseli

Profesor Zdzisław Krasnodębski, we współpracy z Ambasadą RP w Brukseli, zorganizował konkurs dla uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli na przedstawienie patrona szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem jego losów w Brukseli. Konkurs, poprzez zgłębienie życiorysu Lelewela, miał na celu przybliżyć polskim uczniom mieszkającym na stałe w Belgii historię Powstania Listopadowego oraz Wielkiej Emigracji.

 

Nagrodą dla trzech najlepszych zespołów była wycieczka do Wilna – miasta, z którym Joachim Lelewel był ściśle związany – połączona między innymi z odwiedzinami w polskim Gimnazjum im. Jana Pawła II, gdzie uczniowie mieli okazję poznać swoich rówieśników z litewskiej Polonii, oraz udziałem w audycji „Puls Oświaty” w polskim Radiu znad Wilii.

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia