Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Konferencja „Polska. Europa. Euro” w Warszawie

W Warszawie odbyła się konferencja „Polska. Europa. Euro” zorganizowana przez Fundację New Direction. W wydarzeniu wzięli udział wybitni eksperci w zakresie ekonomii – Frits Bolkestein, były komisarz UE ds. usług i rynku wewnętrznego, Antoni Soy, profesor ekonomii na Uniwersytecie Barcelońskim i Peter Oppenheimer, emerytowany profesor ekonomii na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz były główny ekonomista Shella.

Dyskusję prowadził prof. Zdzisław Krasnodębski, który zwrócił uwagę na fakt, iż decyzja o wprowadzeniu wspólnej waluty została podjęta przez polityków, przy aprobacie wielu ekonomistów, a jednocześnie bez kontroli społecznej czy referendum.
 
– „Wpadliśmy jak śliwka w kompot i nie wiemy, jak się z niego wydostać. Gdyby dziś Holendrzy mogliby wypowiedzieć się w referendum na temat przyjęcia wspólnej europejskiej waluty, to ich odpowiedź brzmiałaby „nie”. A zatem nie powielajcie naszego błędu i nie wstępujcie do strefy euro – powiedział Frits Bolkenstein.o.
 
Paneliści nie mieli wiele dobrego do powiedzenia na temat wspólnej waluty europejskiej.
 
Frits Bolkenstein podkreślał, że unia walutowa jest pomysłem polityków, a nie ekonomistów. Wskazał przy tym, że we Francji euro „traktowane jest jak religia”. Przypomniał też, iż w pierwotnej koncepcji kanclerza Niemiec Helmuta Kohla unia polityczna, czyli większa polityczna integracja państw unijnych, miała, poprzedzać unię monetarną. Tymczasem przyjęto odwrotną kolejność, przez co „cierpimy do dzisiaj”. Jego zdaniem mimo wszelakich trudności i perturbacji wspólna europejska waluta przetrwa, bo jej śmierci nie będą chciały Niemcy i Francja.
 
Profesor Soy z kolei wskazał na mało budujące dane, według których w ostatnich 100 latach powstało około 70 unii walutowych. Według niego panuje wśród wielu europejskich polityków błędne przekonanie, że wejście do strefy euro spowoduje zwiększenie dyscypliny finansowej w ich krajach. Natomiast jeśli chodzi o Hiszpanię, to wyraził opinię, że pozostanie jego kraju w euro zonie nie wróży wiele dobrego dla szybkiego rozwoju tamtejszej gospodarki.
 
Profesor Oppenheimer upatrywał się grzechu pierworodnego jednoczącej się Europy w odejściu od idei przewodnich przyświecających ojcom-założycielom . W jego opinii jedynym miejscem w Europie, w którym proces integracji zakończył się sukcesem, jest Szwajcaria, tyle że zabrał on Helwetom – bagatela – dobrych kilkaset lat. A proces rozszerzania Unii trwa zaledwie ponad 40 lat.
 
W roli moderatora wystąpił profesor Zdzisław Krasnodębski. podkreślił na zakończenie dyskusji wagę tej konferencji. – Nie zawsze – powiedział – możemy tak jak dzisiaj poważnie rozmawiać na ten temat, gdyż w polskiej debacie publicznej dominuje bezkrytyczny stosunek do Unii Europejskiej, a tym samym do euro.
 
Występujący w imieniu organizatorów wiceprzewodniczący Fundacji New Direction europoseł Tomasz Poręba przypomniał oczywistą, choć nie zawsze uwzględnianą przez polskie władze prawdę, iż u podstaw każdej decyzji powinny stać nasze ojczyste interesy i polska racja stanu, a nie inne motywacje.

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia