Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Konferencja o sojuszach i pokrewieństwach w Europie Środkowo-Wschodniej

XX wiek był burzliwym okresem w historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Karty ich historii wypełniają okrutne konflikty zbrojne pomiędzy sąsiadami, wyniszczająca nienawiść czy zdrady. Jednakże mieszkańcy tej części Europy byli również świadkami aktów bezinteresownej pomocy, braterskich sojuszy oraz rodzenia się idei jedności i wspólnoty narodów Europy Środkowo-Wschodniej.  Stanowią one świadectwo istnienia tożsamości tej części Europy, poczucia wspólnoty doświadczeń historycznych, wartości oraz kultury. Celem konferencji, w której udział wzięło szerokie grono badaczy różnych specjalności, jest przypomnienie tych „wspólnych momentów” i postaci, które odegrały ważną rolę w pracy na rzecz zbliżenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Konferencję swoim Patronatem Honorowym objął prezydent Polski Andrzej Duda.

 

Zadaniem konferencji jest budowanie więzi intelektualno-kulturalnych, które też oczywiście przekuwają się, mam nadzieje, na jakieś pewne zbliżenie polityczne, a przynajmniej lepsze poznanie się – zaznaczył profesor Krasnodębski.

 

Nie negując, że historie naszych narodów często dzieliły bardzo trudne sprawy, konflikty, wojny, to jednak były momenty w historii, że byliśmy razem. O tych momentach chcielibyśmy właśnie mówić podczas konferencji – powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski.

 

Inaugurujący przedsięwzięcie film dokumentalny „Trudne braterstwo” Jerzego Lubacha przypomina mało znany epizod z historii XX wieku; sojusz polsko-ukraiński zawarty przez Józefa Piłsudskiego i Semena Petlurę w 1920 r., którego celem było przeciwstawienia się Rosji sowieckiej. W zrealizowanym w 1998 r. filmie o tym wydarzeniu wypowiadają się m.in. Jerzy Giedroyć i Norman Davies. Po jego projekcji odbyła się dyskusja.

 

W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu otwarta została wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Ekspozycja została przygotowana przez Polskie Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk i we współpracy z węgierskimi, czeskimi i słowackimi archiwistami. Tworzy ją 21 plansz przedstawiających rozwój stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę V4. Prezentowane dokumenty opowiadają historię wspólnych relacji od pierwszego zjazdu w Wyszehradzie w 1335 r. do powstania Grupy Wyszehradzkiej w 1991 r.

 

Po otwarciu wystawy, podczas panelu „Europa Środkowo-Wschodnia – pole czy podmiot polityki europejskiej ?” dyskutowali : prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Heinrich Best (Niemcy), prof. Marek Kornat, prof. David Darchiashvili (Gruzja) oraz gospodarz spotkania marszałek Marek Kuchciński.

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia