Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

❬ Wstecz

Debata „Co nowego w TTIP?” z udziałem prof. Zdzisława Krasnodębskiego

15 czerwca bieżącego roku prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w debacie „Co nowego w TTIP?” zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 
Tematem spotkania były: aktualny stan negocjacji transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, prognozowane korzyści dla polskiej gospodarki oraz obszary sporne. W debacie uczestniczyli eksperci, przedstawiciele polskiej administracji i niezależnych organizacji.
 
Spotkanie zostało zorganizowane w związku z przyjęciem 28 maja przez komisję ds. handlu międzynarodowego PE rekomendacji dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji umowy handlowej UE-USA. Dyskusja i głosowanie plenarne w tej sprawie zostały jednak przełożone.
 
Prof. Zdzisław Krasnodębski, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE oraz Delegacji ds. Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, opowiedział o pracach nad zaleceniami Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji TTIP. – Chciałbym, żeby ta umowa, gdy już zostanie zawarta, uwzględniała potrzeby wszystkich grup społecznych, aby społeczeństwo odczuło, że odnosi z niej korzyści – mówił prof. Krasnodębski, przekonując o słuszności dalszej dyskusji nad warunkami TTIP.
 
– Zmiany nie mogą obniżyć standardów ochrony życia i zdrowia (…) Kwestia energii jest dla nas również bardzo istotna – powiedział Mieczysław Nogaj, dyrektor Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki.
 
Zdaniem prof. dr hab. Elżbiety Czarny z Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, „(…) współpraca gospodarcza może przynosić straty, ale z drugiej strony może być metodą na pokonywania trudności, zwiększania bezpieczeństwa”. Jej zdaniem, Europa powinna zacieśniać relacje gospodarcze z USA, choć Amerykanie ostatnio bardziej koncentrowali się na krajach azjatyckich. Prof. Czarny podkreśliła również, że kwestie energetyczne związane z TTIP są dla Polski istotne nie ze względu na ewentualną obniżkę cen, ale z powodu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez dywersyfikację dostaw.
 
Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, przedstawił zastrzeżenia, jakie pojawiają się wśród przeciwników umowy. Według niego, negocjacjom brakuje przejrzystości, a ustalenia w sprawie tzw. ISDS (mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo, investor-to-state dispute settlement) są niekorzystne dla Polski.
 


 

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia